Proces pripreme

Proces proizvodnje pršuta

Priprema pršuta i panceta obavlja se u novo izgrađenoj pršutani (2016.godine), veličine 300 m2, kapaciteta do 2000 pršuta.

Pršutana je počela s radom nakon svih potrebnih i provedenih inspekcijskih nadzora. Najviše standarde kvalitete i sigurnosti proizvoda Pršutana Prtenjača jamči sukladno HACCP sustavu.

Proces sušenja se odvija na tradicionalan dalmatinski način (kako su sušili naši stari), ali u kontroliranim uvjetima. Proizvodi su vrhunske kvalitete od najboljeg svinjskog mesa biranih sorti, koje se koristi nakon što prođe sve propisane i potrebne provjere zdravstvene ispravnosti mesa.

Proces obrade sirovine (mesa) i proizvodnje pršuta obuhvaća četiri faze:

  1. soljenje mesa
  2. prešanje (meso se stavlja pod pritisak)
  3. dimljenje na autohtonom bilju
  4. sušenje sirovine u kontroliranim uvjetima na Buri

Tijekom sušenja pršut dozrijeva, kako bi rekli naši stari. Nakon zrenja proizvod je spreman za plasman na tržište. Ovisno o potrebama kupaca plasiramo ih na tržište u prepoznatljivoj ambalaži u komadu ili vršimo usluge rezanja i vakumiranja.

Postupak sušenja pancete i dalmatinske pečenice je neznatno drugačiji – panceta i dalmatinska pečenica se ne stavljaju pod pritisak i sušenje traje kraće nego kod pršuta.